Projektový den v ZOO Zlín – Lešná

Dne 20. 6. 2023 jsem se zúčastnila projektového dne v ZOO Zlín – Lešná s žáky 1. – 4. B třídy (48 žáků + 4 ped. prac.). Cílem návštěvy v zoologické zahradě bylo poznávání a pozorování zvířat v prostředí, které se téměř podobá tomu, ve kterém se běžně vyskytují. V areálu, který se odlišuje od tradičního pojetí ZOO, je řada pavilónů a expozic. Žáky nejvíce zaujala „zátoka rejnoků“ – tyto paryby si mohli hladit a krmit je, dále chovné zařízení s vnitřním ustájením pro slony, které patří mezi největší na světě, také největší hlodavec na světě kapybara, atd.

Žáci byli s průběhem projektového dne spokojeni, získané informace a vědomosti mohou využít a uplatnit v hodinách slohu, výtvarné výchovy, prvouky a přírodovědy.

R. Fryčková, P. Sabelová