Projektový den 7.A v ZOO Ostrava

Dne 15. 2. 2022 jsme si s naší třídou naplánovali Projektový den v prostředí ostravské ZOO a botanického parku. I v únoru je zde možnost zhlédnout velké množství atraktivních zvířátek i
vzácných dřevin. Menší počet návštěvníků v ZOO i naše menší skupina žáků byla určitě výhodou pro nerušené pozorování zvířat a vnímání zázračné přírody. Snad i proto tato homogenní skupinka více pozorovala, četla naučné tabulky a věnovala se tématu přírody s propojením ekologických souvislostí.
Při putování lesem Cestou stínů jsme využili i výdobytky moderní technologie. Aplikace Birdnet v mobilních telefonech nám umožnila rozeznat, kteří to ptáčci nám zpívají nad hlavou. Výborná pomůcka v mobilu naše žáky rozhodně zaujala. V ekologickém koutku jsme se dozvěděli, za jak dlouho se rozloží volně v přírodě například vlněné ponožky nebo jak velké náklady jsou na dovoz
nedozrálé zeleniny ze zahraničí. Taktéž potěšilo tradiční krmení koz a oveček zakoupenou dobrotou. Atraktivní teplomilná africká zvířena byla k vidění ve venkovních výbězích. V průběhu dne
nám i slunce na chvíli hezky zpříjemnilo naše putování po areálu ZOO.
V neposlední řadě celé akce bylo příznivé stmelení žáků do dobré party, se kterou se dalo příjemně a efektivně pracovat.

Ondřej Bělka