Projekt doučování pokračuje

Milí žáci a zákonní zástupci,

na škole již od září 2021 probíhá doučování žáků naší školy, které je realizováno díky Národnímu plánu obnovy ČR a EU. Cílem tohoto doučování je zmírnění a minimalizace negativního dopadu distanční výuky na vzdělávání žáků ZŠ.
Doučování probíhá jak individuálně, tak v malých skupinách. Doučování vedou pedagogové a pro žáky je ZDARMA.
Doučování žáků bude probíhat také ve 2. pololetí šk. roku 2021/2022 a ve školním roce 2022/2023.