Šití v DOV – 7.A

Dne 19. 4. 2023 si žákyně 7. ročníku vyzkoušely jednu z hlavních ženských dovedností, šití.
Celé dopoledne probíhal v Dolní oblasti Vítkovic workshop šití s paní lektorkou, která děvčata seznámila s historií krejčovství, šicími potřebami, technikami a bezpečností. Paní lektorka děvčata prozkoušela ze základních znalostí a dovedností.
Děvčata si nejprve vyzkoušely navlékání nitě a základní stehy. Potom začaly s šitím vlastního jehelníčku, který si v druhé polovině hodiny šití, mohly ozdobit podle své fantazie a konečný výrobek si odnést domů jako malý dárek.
Žákyně si díky této praktické lekci zlepšily jemnou motoriku, seznámily se s materiálem a technikou. V neposlední řadě si mohly vyzkoušet jedno z budoucích praktických povolání.
Lekce v DOVu jsou vždy praktické a zábavné. Těšíme se na další.

H. Dostálová