Aktuality

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dva letáky:    
Více zde
Upozornění pro rodiče a zákonné zástupce žáků školy: Vážení rodiče. I v době distanční výuky mají žáci nárok odebírat obědy ve stejné ceně jako při běžném provozu. Obědy není možno konzumovat ve škole, je možno je odebírat pouze do jídlonosičů. Nezapomeňte objednat obědy na měsíc listopad 
Více zde
V úterý dne 29. 9. 2020 se pro vybrané žáky naší školy uskutečnil zájezd na Pustevny. Visutou stezkou Valaška, jejíž součástí je Himalájský chodník, se žáci procházeli ve výšce 15 metrů. K procvičení těla využili trampolíny, k procvičení ducha vyplnili pracovní list z přírodopisu. Cestou 
Více zde
Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci, vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997 se upravuje organizace výuky na naší škole. Dále upozorňujeme, že byla vyhlášena novela školského zákona pod č. 349/2020Sb. S účinností ode dne 25.8.2020, kde byla 
Více zde
Vážení rodiče, zákonní zástupci, Sdělujeme Vám, že Vašemu dítěti, který je žákem/žákyní naší školy byl zřízen e-mailový účet v rámci školní sady G Suite. Tento e-mail slouží pouze ke školní korespondenci mezi Vašim dítětem (popřípadě Vámi) a školou. Vaše dítě může na tento email přijímat (nebo 
Více zde
V měsíci září jsme otevřeli na ZŠ Chrjukinova dvě přípravné třídy pro předškolní děti. Jsou zaměřené na rozvoj předškoláků a usnadnění jejich vstupu do 1. třídy ZŠ. Tuto třídu mohou navštěvovat děti s odkladem povinné školní docházky nebo pětileté děti. Všechny musí mít pro vstup 
Více zde
Vybraní žáci 9. B třídy naší školy (Nathali, Jana, Magdalena, Daniel a Vojtěch)  se dne 15. 9. 2020 zúčastnili soutěžního pořadu České televize Ostrava „Už tam budem?“, který se natáčel v interaktivní expozici haly U6 v Dolní oblasti Vítkovic. Soutěž je zaměřena na přírodní vědy a jejich 
Více zde
Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče) Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020 Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) 
Více zde
Organizace zahájení školního roku 2020/2021: V úterý 1.9.2020 škola bude otevřena od 7,45 hod. V tento den bude výuka pouze 1 vyučovací hodinu (od 8,00 do 8,45). Před školou budou zaměstnanci školy, kteří budou organizovat nástup žáků 1.A a 2.A, ostatní žáci budou vcházet do 
Více zde
Pomůcky 6.A 564 – 1x        (Aj) 544 – 11x      (Aj, Čj, Hv, Nj, Z, D, VOZ) 524 – 2x        (HV, Vt) 444 – 3x        (M, F, D) Notový sešit (můžou pokračovat z loňska) Velká plastová obálka A4 se zapínáním na cvok do AJ, notýsek 
Více zde