Žáci 8.A v Revolution train

V pátek 12. dubna 2024 se žáci 8. A zúčastnili akce Revolution train, který při své cestě přes Českou republiku zastavil ve dnech 12. a 15. dubna v Ostravě na svinovských mostech. Žáci společně  s průvodcem prošli šesti vagóny, které vyprávěly skutečný příběh drogově závislých lidí. Během prohlídky vlaku zhlédli krátký film, viděli ukázku drogového doupěte a samotných návykových látek, prošli přes výslechovou místnost až k vězeňské cele. Exkurzi ukončili u stromu života, kde příběh ústřední dvojice končí.
Žáci byli vtaženi do příběhu drogově závislých od začátku do konce. Modelové situace mohli hodnotit podle svého uvážení a představit si, jak by se v daných okamžicích sami rozhodli. I proto hodnotili návštěvu protidrogového vlaku pozitivně a s nadšením.
Revolution train je interaktivní expozice, přibližující mladistvým, jaké účinky a důsledky má užívání návykových látek na lidský život.

H. Dostálová