3.B v lesní škole

Dobrodružství se stromy

V pátek 14.1.2022 jsme navštívili výukový areál „lesní školy“ v Bělském lese, kde na nás čekalo dobrodružství se stromy. Pan lesník – lektor – nás poutavě seznámil s ekosystémem zdejšího lesoparku, s druhy jednotlivých dřevin, které tady vysadili, s péčí o les. Dověděli jsme se, co je letokruh, semeniště, prořezávka a probírka, okus, ochrana nátěrem…, hmatem jsme srovnávali kůru stromů. V učebně jsme zhlédli výukový film o lesích v Ostravě, zblízka jsme si prohlédli vycpané živočichy a na závěr jsme složili obrázek s informace některých zvířat. V příštím školním roce se sem zase vrátíme na další lekci. 

R. Fryčková