Výuka v týdnu 4.1. – 8.1.2021

Vážení zákonní zástupci, milé děti,

bohužel v prvním lednovém týdnu (4.-10.1.2021) bude opět pokračovat distanční výuka pro všechny žáky 3.-9. ročníků.

Povinnost docházet osobně na výuku do školy platí pro žáky přípravných tříd a dále pro žáky 1. a 2. ročníků!!!

Žáci přípravných tříd, 1. a 2. ročníků se účastní normální výuky a mohou obědvat normálně ve školní jídelně a obědy jim proto nejsou odhlášeny.

Žáci 3. – 9. ročníků se účastní od pondělí 4.1.2021 on-line výuky dle rozvrhu hodin (popř. ti, kteří prokazatelně nemohou být připojeni na on-line hodinách si musejí ve škole v kanceláři školy vyzvednout v pondělí 4.1. práci na následující týden).

Všem žákům 3. – 9. ročníku jsou automaticky od 4.1.2021 odhlášeny obědy.

Všichni tito žáci mají právo obědy odebírat do jídlonosičů. Pokud o obědy do jídlonosičů máte zájem, musíte si je ve ŠJ znovu přihlásit.

Věříme, že tuto, pro všechny nelehkou dobu, společně úspěšně zvládneme.

Vedení školy