Upozornění pro strávníky ve školní jídelně od 3. 3. 2021

Přihlášené strávníky, kteří budou docházet do školní jídelny pro obědy, upozorňujeme, že výdej obědů bude probíhat v době od 11.00 do 12.45 hodin.

Vedoucí školní jídelny Věra Rozmarinová