Rodičům žáků 2. stupně

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví budou žáci 6. – 9. ročníků – v termínu od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020 mít možnost účastnit se občasných vzdělávacích a socializačních aktivit ve škole.

Tyto aktivity a docházka do školy NEJSOU pro žáky povinné, jsou pouze DOBROVOLNÉ. Pokud se jich chce žák účastnit, musí se vždy DOPŘEDU DOMLUVIT se svým třídním učitelem.

  • Tyto aktivity budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 9.00 – 11.30 h
  • Bude se jednat o socializační aktivity a třídnické hodiny, ne o klasickou výuku
  • Žák může navštívit tyto aktivity pouze po předchozí domluvě s třídním učitelem
  • Při prvním příchodu do školy musí odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
  • Žák musí dodržovat veškeré hygienické pokyny (rouška, dezinfekce rukou při vstupu i v průběhu aktivit, bezpečné a vhodné chování, udržování minimálních rozestupů 2 m)
  • Žáci čekají v 8.55 před školou na svého třídního učitele (bude jim změřena teplota, proběhne dezinfekce rukou)
  • Žáci jsou povinni se po příchodu do šaten přezout
  • Tito žáci nemohou odebírat oběd ze školní jídelny (strava nebude poskytována)
  • Žáci nemusejí navštěvovat tyto aktivity pravidelně (nebude po nich požadována omluva nepřítomnosti)
  • Skupiny těchto žáků nesmí přesáhnout počet 15