Prezenční výuka v budově školy

AKTUÁLNĚ k organizaci následujících týdnů školního roku:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ŽÁKY 9. ročníků a pro žáky 1. stupně budou k dispozici na sekretariátu školy. Lze je také stáhnout zde: příloha_čestné_prohlášení

PREZENČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKŮ OD 11. 5. 2020:

Výuka bude probíhat jen pro ty žáky 9. ročníků, kteří v termínu do 8.5.2020 odevzdají čestné prohlášení. 

Výuka bude probíhat každé pondělí od 8.00 do 12.00 hodin
(2 hodiny ČJ, 2 hodiny matematiky) ve dvou výukových skupinách.
 • Žáci 9. ročníků přijdou ke škole i odejdou ze školy samostatně
 • Ke škole dojdou žáci v rouškách a budou dodržovat mezi sebou stále 2m rozestupy (před školou i při vstupu do školy)
 • Před vstupem do školy bude žákům měřena teplota a kontrolovány ochranné pomůcky
 • Při vstupu do budovy je povinností použít dezinfekci rukou, která bude umístěna při vstupu
 • Povinnost používat dezinfekci bude také vždy po použití WC, na začátku každé vyučovací hodiny nebo na vyzvání pracovníka školy (škola dezinfekci zajistí)
 • Povinné je přezouvání (v případě, že žáci nebudou mít přezůvky, budou muset chodit neobutí), návleky nejsou přezůvky
 • Povinností je mít s sebou 2 čisté roušky a igelitový sáček
 • Výuka bude bez obědů, žáci si přinesou svačinu a pití
 • Škola zajistí veškerá povinná hygienická opatření, včetně dezinfekce veškerých prostor školy
 • Pro omlouvání žáků, kteří se takto přihlásí k výuce od 11.5.2020, platí stejná pravidla jako při běžné docházce do školy
 • V případě zvýšené teploty, náznaku nemoci nebudou žáci vpuštěni do školy, budou odesláni domů
 • V případě nedodržování nařízených opatření mohou být žáci ze školy okamžitě vyloučeni

PREZENČNÍ VÝUKA PRO ŽÁKY 1.-5. ROČNÍKŮ OD 25. 5. 2020:

Pokud rodiče (zákonní zástupci) mají zájem, aby jejich děti nastoupily od 25. 5. 2020 do prezenční výuky ve škole, je NUTNÉ, ABY ODEVZDALI VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NEJPOZDĚJI do 18. 5. 2020, pozdější vřazení do výuky již nebude možné.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ pro žáky 1. stupně (1. -5. roč.) budou k dispozici na sekretariátu školy v pondělí a čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod. Lze je také stáhnout zde: příloha_čestné_prohlášení

Podepsané čestné prohlášení můžete odevzdat od 11.5.2020 prostřednictvím e-mailu na adresu: skola@zschrjukinova.cz, pošty nebo vhozením do schránky školy, příp. osobně na sekretariát vždy v pondělí nebo čtvrtek od 8.00 do 13.00 hod.

Podle počtu žáků bude provedeno jejich zařazení do výukových skupin k jednotlivým vyučujícím. Toto rozdělení se pak nebude měnit. Může se stát, že žák bude vyučován jiným vyučujícím než dosud, případně mohou být výukové skupiny vytvořeny z různých tříd a ročníků.

Žáci, kteří se k prezenční výuce od 25.5. přihlásí, musí dodržovat pravidla jako při běžné docházce do školy, včetně omlouvání absence do tří dnů.

Další podrobné pokyny k docházce budou zveřejněny během příštího týdne.