PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ ve 2. pol. 2019/2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

hodnocení Vašich dětí bude probíhat v souladu s vyhláškou č.211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a Postupem při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vydaného MŠMT 27. 4. 2020.

Konkrétně vyučující daných předmětů zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)
  • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku. Vzhledem k tomu, že taková forma vzdělávání na základní škole je v rozporu s §25 školského zákona, a ne každý žák má pro takové vzdělávání odpovídající podmínky, budeme zohledňovat toto období ve známce na vysvědčení jen tehdy, pokud tyto podklady žákovi pomohou k lepšímu závěrečnému hodnocení
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
  • podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 (zejména v případě absence ostatních výše zmíněných podkladů)