Pomůcky pro 2. stupeň ve škol. roce 2020-2021

Pomůcky 6.A

564 – 1x        (Aj)

544 – 11x      (Aj, Čj, Hv, Nj, Z, D, VOZ)

524 – 2x        (HV, Vt)

444 – 3x        (M, F, D)

Notový sešit (můžou pokračovat z loňska)

Velká plastová obálka A4 se zapínáním na cvok do AJ, notýsek na úkoly.

Toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníky v krabičce

Peníze:          na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, Hravá matematika 129,-,
SRPŠ 150,-, na VV 100,-, třídní fond 100,-

Pomůcky 6.B

11 x sešit č. 544 (HV – zpěv., AJ – slov., 2 x Nj, ČJ – sloh, ČJ – mluv., ČJ – lit.,
ČJ – testy, D – testy, VOZ, Z)

4 x sešit č. 444 (D, M, P, F)

2 x sešit č. 524 (Vt, HV – testy)

1 x sešit č. 564 (Aj – cvičení)

1 x notový sešit

Notýsek na úkoly!!

Poznámkový bloček na kreslení, toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníky v krabičce

1x plastová zavírací složka A4 (kapsa na cvoček) – do Aj na obrázky a kartičky

PROSÍM o zakoupení obalů na sešity i školní učebnice z hygienických důvodů

Výbava pouzdra: tužky č. 1,2,3, guma, malé pravítko do pouzdra, 1 x zvýrazňovač, pero, propiska, kulaté nůžky, tyčinkové lepidlo!!!, pastelky

Pomůcky do matematiky: trojúhelník, dlouhé pravítko, pentelka na rýsování, kružítko, úhloměr

Peníze:          na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, SRPŠ 150,-, na VV 100,-

Pomůcky 7.A

Sešity – mohou použít z loňska, pokud nemají popsané

3 x 444 (D, F, AJ)

3 x 440 (Př, M, Z)

5 x 524 (sloh, literatura, SČJ, HV, VOZ)

3 x 544 (ČJ, HV, RJ)

1 x 624 (deníček na úkoly)

RJ – pracovní sešit 1

Hudební výchova 1x notový sešit

Peníze:          SRPŠ 150,-, na VV  60,-

Pomůcky 7.B

544 – 9x        (Čj – 4x, Aj – 2x, Voz – 1x, Př – 1x, Hv – 1x)

524 – 2x        (Hv – 1x, Vt – 1x)

444 – 3x        (Aj – 1x, F – 1x, D – 1x – mohou pokračovat ve starém D)

424 – 1x        Z

440 – 1x        M (v sešitě na DÚ pokračují)

420 – 1x        Zm

Nj – pokračují ve starých sešitech

Do matematiky: trojúhelník s ryskou, dlouhé 30 cm pravítko, kružítko (nejlépe  kovové), úhloměr, pentelka

Peníze:          na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, Hravá čeština 85,-,
SRPŠ 150,-, na VV 60,-, třídní fond 50,-

Pomůcky 8.A

6x 524            (3x ČJ, 1x D, 1x ZŽS, 1x HV)

4x 544            (1x ČJ, 1x NJ, 1x D, 1x VOZ)

1x 520            (1x Ch)

1x 540            (1x Ch)

1x 424            (1x Př)

2x 440            (1x Z, 1x ZS)

3x 444            (1x Aj, 1x M, 1x F)

Hudební výchova 1x notový sešit

Peníze:          na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, SRPŠ 150,-, na VV  60,-,

pracovní listy do M a F 50,-

Pomůcky 8.B

Zeměpis 1x 444

Zeměpisný seminář 1x 444

Výchova k občanství a ke zdraví 1x 524

Přírodopis 1x 444

Dějepis 1x 444, 1x 544

Chemie 1x 544, 1x 524

Český jazyk 1x 544, 2x 524

Anglický jazyk 1x 444

Zdravý životní styl 1x 424

Matematika 2x 444

Fyzika 1x 444

Seminář z Čj 1x 524

Německý jazyk 1x 444

Hudební výchova 1x 424

Peníze:          na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, Hravá čeština 85,-,
SRPŠ 150,-, na VV 60,-, třídní fond 50,-

Pomůcky 9.A

Český jazyk 1x 544, 4x 524

Jazyk anglický pokračovat v sešitech, kdo nemá 1X 444

Matematika  1x 44O,1x 420

VOZ  1×524

Fyzika 1x 444

Jazyk německý pokračovat v sešitech, kdo nemá 1X 444

Dějepis 1x 524,    1x 544

Životní styl 1x 544

Hudební výchova 1x notový sešit, 1x 524

Peníze:          na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, SRPŠ 150,-, na VV  60,-, třídní fond 100,-

Pomůcky 9.B

Čj – 1X 544,  4X 524 – platí i pro seminář z Čj

Nj – pokračovat v sešitech, jinak sešit 1X 544

Aj – pokračovat v sešitech, jinak sešit 1x 444

Z – 1X 544

Př – 1X 544

Ch – pokračovat v sešitě, jinak sešit 420

F-  1X 444

M – pokračovat v sešitě, jinak sešit 460

D – 1X 524,  1X 544

VOZ – 1X 524

ZŽS – 1X 544

ZM – 1X 460

Peníze:          Třídní fond 100,- na pracovní sešit Hravá literatura 85 Kč, SRPŠ 150,-, na VV 60,-