INFORMACE PRO RODIČE k organizaci konce školního roku 2019/2020

Domácí výuka formou on-line hodin a zadávání domácí práce bude ukončena 14. 6. 2020.

V TÝDNU 15. – 19. 6. 2020 prosím navštivte školu (po předchozí domluvě se svým třídním učitelem), abyste mohli:

  • Vrátit veškeré učebnice (vygumované, slepené, bez poškození)
  • Omluvit případnou absenci (která vznikla pro všechny žáky do 10. 3. 2020 a pro žáky 1. stupně, kteří se přihlásili k výuce od 25. 5. 2020)
  • Vrátit šatní klíček
  • Vyklidit šatní skříňku
  • Kdo potřebuje, pak může také vrátit čip do školní jídelny nebo družiny
  • Vyrovnat finanční závazky (za neodhlášené obědy, ztrátu klíče, poškozené či chybějící učebnice apod.)
  • Domluvit se na způsobu předání vysvědčení
Výuka bude ukončena v pátek 26. 6. 2020.

V pondělí a úterý 29. – 30. 6. vyhlašuje ředitel školy v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky naší základní školy.

Dále informujeme rodiče, kteří z důvodu hmotné nouze ŽÁDAJÍ O OBĚDY ZDARMA pro své děti ve školním roce 2020/2021, aby tak neprodleně učinili na Úřadu práce v měsíci ČERVNU 2020!

Od 1. 7. 2020 – 31.8.2020 jsou hlavní prázdniny. Do školy se nastupuje v úterý 1. 9. 2020.