Info k zápisům do ZŠ pro šk. rok 2020/21

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021: Opatření ministra školství_zápis

Na základě těchto opatření se uskuteční zápisy na naší škole ve středu 1. dubna v době 10 – 17 hodin a ve čtvrtek 2. dubna v době 13 – 15 hodin.  Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce si zde může stáhnout příslušné formuláře, tj. Zápisní list, Přihláška k zápisu, příp. Žádost o odklad PŠD. Vyplněné dokumenty lze zaslat do datové schránky školy (xgmmqxf) nebo podepsané a naskenované na adresu skola@zschrjukinova.cz.

Pokud nebude moci zákonný zástupce využít žádnou z uvedených možností, bude muset v uvedených dnech a časech přinést vyplněné dokumenty osobně (v roušce a rukavicích), anebo uvedené formuláře dostane a vyplní ve škole (v roušce a rukavicích) po předložení rodného listu dítěte a svého občanského průkazu. Rodiče a zákonní zástupci dětí se mohou více informovat telefonicky na čísle 737 354 158.

Rodiče a zákonní zástupci dětí se zvýšeným zájmem o vzdělávání, nechť se o postupu zařazení do této třídy informují telefonicky na čísle 728169369.