Informace k výuce od 12.10.2020 na ZŠ Chrjukinova

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995, 996, 997 se upravuje organizace výuky na naší škole.
Dále upozorňujeme, že byla vyhlášena novela školského zákona pod č. 349/2020Sb. S účinností ode
dne 25.8.2020, kde byla stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých
mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách.
Zákonem je nyní nově stanoveno:
a) Povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním
způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
b) Je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou
žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).
Vzhledem k této situaci Vám sdělujeme, že Vašemu dítěti, který je žákem/žákyní naší školy byl
zřízen e-mailový účet v rámci školní sady G Suite.
Tento e-mail slouží pouze ke školní korespondenci mezi Vašim dítětem (popřípadě Vámi) a
školou. Vaše dítě může na tento email přijímat (nebo z tohoto účtu posílat) emaily pouze z domény
zschrjukinova.cz (tedy pouze od učitelů nebo spolužáků), čímž se snažíme maximálně posílit bezpečí
Vašeho dítěte na síti. Tento e-mail bude také aktivní pouze po dobu, kdy je Vaše dítě žákem ZŠ
Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, p.o.
Osobní žákovský e-mail usnadní naši spolupráci, předávání úkolů, sdílení dokumentů, prezentací,
popř. distanční výuku v prostředí Google Classroom. Upozorňujeme, že žákovské účty jsou majetkem
školy a jsou žákům propůjčeny. E-maily mají tvar jmeno.prijmeni@zschrjukinova.cz (jako jmeno je
křestní jméno Vašeho dítěte, jako prijmeni je příjmení Vašeho dítěte – vše bez háčků a čárek). Heslo
na prvotní přihlášení Vám bylo sděleno prostřednictvím žákovské knížky. Po první aktivaci budete vyzváni ke
změně tohoto hesla.
V případě jakýchkoli dotazů nebo obtíží, kontaktujte svého třídního učitele na jeho školním e-
mailu (kontakty najdete ZDE na webu školy, v záložce O škole, v oddílu Zaměstnanci).