Info k organizaci závěrečného týdne školního roku

V týdnu od 22. do 26. 6. 2020  již nebudou vyžadovány omluvenky od žáků. Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. 6. 2020 od 8.00 do 8.45 hodin ve všech třídách 1. a 2. stupně, s výjimkou 6.B. Žáci 6.B dostanou vysvědčení od 9.00 do 9.45 hodin. Každý žák bude mít s sebou podepsané čestné prohlášení (příloha_čestné_prohlášení) o neexistenci příznaků virového onemocnění, pokud jej již nedonesl do školy v uplynulých dnech. V opačném případě bude muset dostat vysvědčení před školou.