Kontakty

Telefon: 

596 746 291


E-mail: 

skola@zschrjukinova.cz


Sídlo:

Chrjukinova 1801/12,

700 30 Ostrava – Zábřeh

Ředitelské volno

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů na dny 30. dubna 2018 a 7. května 2018 pro žáky Základní školy Chrjukinova 12, ředitelské volno.

Škola bude uzavřena včetně školní jídelny a školní družiny

Mgr. Jana Mikošková, ředitelka školy