MMO projekty

Projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 

 

Projekt: Přátelství hranicemi nekončí

Vyhodnocení projektu

 

Projekt: Ostrava fandí florbalu

Vyhodnocení projektu říjen – prosinec 2013

 

Projekt: Ozdravný pobyt

Vyhodnocení projektu

 

Projekt: Zlatá brána

Vyhodnocení projektu

 

Projekt: Sportujeme pro zdraví

Vyhodnocení projektu

 

Projekt: Bilingvní vyučování

Vyhodnocení projektu – červenec 2014