MMO projekty

Projekt: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.