POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODIČŮ PŘEDŠKOLÁKŮ

ZŠ Chrjukinova zve rodiče budoucích prvňáčků na přátelské setkání pod vedením

Mgr. Hany Gajdošové s názvem    BRZY BUDU ŠKOLÁKEM

Dozvíte se, čemu věnovat pozornost, než Vaše dítě nastoupí do školy? Co by mělo dítě znát? Co bude do školy potřebovat? Na koho se obrátit s žádostí o pomoc?

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

Datum:           14. května 2019, 15:30 hodin

Místo:              Základní škola Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

 Těšíme se na setkání s Vámi.

Název projektu: Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212