Kontakty

Telefon: 

596 746 291


E-mail: 

skola@zschrjukinova.cz


Sídlo:

Chrjukinova 1801/12,

700 30 Ostrava – Zábřeh

O škole

 

Základní škola se nachází v Ostravě - Zábřehu, na ulici Chrjukinova 12. Jsme školou s bohatou historií- vyučování zde bylo zahájeno již ve školním roce 1952/53. Od září roku 1967 získala statut školy s rozšířenou výukou jazyků. V září roku 2003 jsme se stali Fakultní školou Ostravské univerzity.

Výuka jazyků:

 • metoda CLIL
 • bilingvní výuku ve výchovných předmětech a zeměpisu
 • přítomnost rodilých mluvčích na škole při výuce anglického a německého jazyka
 • druhý cizí jazyk zavádíme od 6. třídy (výběr z Nj, F, Rj)
 • dlouholetá kvalitní spolupráce se zahraničními školami, výlety do zahraničí

 

Metody a formy výuky

 • Nejmodernější metody a formy výuky
 • Žáci jsou do výuky zapojování prostřednictvím činnostního vyučování, práce ve skupinách
 • Mnoho projektů
 • Ozdravné a turistické pobyty, plavecký výcvikový kurz
 • Mnoho aktivit, výletů a poznávacích zájezdů
 • Dlouholetá mezinárodní spolupráce mezi žáky a pedagogy partnerských zahraničních škol
 • 2 metody výuky čtení (mezi analyticko-syntetickou a genetickou metodou čtení)
 • 2 metody výuky matematiky (metoda výuky matematiky dle prof. M. Hejného nebo klasická výuka matematiky)

Aktivity školy

 • Školička pro předškolní  děti
 • Spolupráce s organizacemi: Lesní škola, Pavučina, PČR, SDDM, Tyflocentrum, Knihovna MO, OU, aj.
 • Velký výběr odpoledních zájmových aktivit
 • Soutěže a odpolední akce pro žáky
 • Školní klub
 • Účast v mnoha projektech (Edison, E-Twining, EU-peníze do škol, Tablety do škol, Ovoce do škol, aj.)

Vybavení školy

 • Kmenové třídy s interaktivními tabulemi
 • Odborné učebny (2 jazykové, chemie, počítačové, výtvarné, dílny, cvičná žákovská kuchyň aj.)
 • Nejmodernější technika (interaktivní tabule, vizualizéry, scannery, digitální mikroskop, aj.)
 • Nadstandartní vybavenost pomůckami do výuky
 • 3 zcela nově vybavená oddělení školní družiny, relaxační místnost
 • Školní knihovna s přístupem na internet
 • Školní jídelna s výběrem ze dvou jídel.