Projekty

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách

Stránky projektu

Ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Závěrečná zpráva OP Kunčice p. Ondřejníkem

Projekty - vyhodnocení

Přátelství Zlatá brána Tvořivá škola

Účíme se s Frausem

Projekty SPRŠ

Svět našich možností

Cesta staletími


Rozvoj bilingvní a cizojazyčné výuky

„Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“

OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

EU PENÍZE DO ŠKOL – „S DOVEDNOSTMI DO SVĚTA“

EU PENÍZE DO ŠKOL – „S DOVEDNOSTMI DO SVĚTA“

Výchova k občanství

http://www.obcanskevzdelavani.cz

Informační centrum

informační centrum

Synergie

Synergie - Spolupráce s Ostravskou univerzitou

Synergie - Začali jsme


Přírodovědné učebny

Přírodovědné učebny

Učebny pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Chrjukinova

Budujeme učebny

Kostka

Průřezová témata v KOSTCE

Finanční gramotnost

Zvyšujeme finanční gramotnost

Zvyšujeme ekonomickou gramotnost

Výuka jazyků interaktivně

Jazyky interaktivně

Otevřené školní hřiště

Školní hřiště - vyhodnocení

Sportujeme pro zdraví

Notice: Undefined index: zobr in /data/www/systemcontrol-sro-3/zschrjukinova.cz/subdomains/www/index.php on line 67